Terveydenhoitokiinteistöt

Tehokas, hyvin suunniteltu ja asiantunteva rakentaminen tuo selvää säästöä terveydenhuollon vuosittaisissa kuluissa. Lapti tarjoaa asiantuntevan kokemuksen ja laajan ammattitaidon erilaisten tilojen suunnittelusta ja toteutuksesta terveydenhuollon rakennushankkeiden toteuttamiseen.

Tulevaisuuden terveysasemalla ajanmukaiset tilat ja viimeisimmät tekniikkaratkaisut mahdollistavat terveydenhoitohenkilökunnan ja asiakkaiden sujuvan kanssakäymisen. Kaikki tilat suunnitellaan tukemaan potilaiden yksityisyyttä sekä hoitohenkilökunnan turvallisuutta. Rakennuksen suunnittelussa on keskeistä tilojen keskinäinen sijainti, eri ryhmien liikennevirrat sekä sisä- ja ulkologistiikka. Suunnittelemme terveydenhoitokiinteistöt aina tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja tähtäämme toiminnassamme luomaan entistä innovatiivisempia tulevaisuuden terveydenedistämiskeskuksia.

Terveysrakentamisen puhtausluokat huomioidaan myös rakentamisen aikana mm. melun, pölyn ja jätteiden käsittelyn osalta. Varmistamme tietoturvan myös rakennusteknisin ratkaisuin ja otamme huomioon uusien hoitoprosessien mukanaan tuomat toimintamallit. 

Suunnittelemme ja toteutamme yhteistyössä asiakkaan kanssa terveysasemia, hyvinvointikeskuksia ja erikoissairaanhoidon yksiköitä sekä toteutamme myös vaativia sairaanhoidon yksiköitä ja sairaaloita yhteistyökumppaniemme kanssa.