Hybridikiinteistöt

Kaupungistumisen ja kasvukeskusten kehittymisen myötä tarvitaan uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, joissa yhdistyvät asuminen ja erilaiset palvelut tulevaisuuden urbaaneiksi kaupunkikeskuksiksi. Hybridihankkeissa yhdistyvät tyypillisesti asuminen, palvelut, liikenteen solmukohta, terveydenhuoltopalvelut, hoivapalvelut sekä erilaiset liiketilat. Suunnittelussa tärkeää on myös tilojen muuntautumiskyky. 

Lapti haluaa auttaa asiakkaitaan menestymään ja vastaa yhteiskunnan ja kulttuurin muutoksiin miettimällä kiinteistönkehitys- ja aluekehityshankkeita entistä innovatiivisemmin. Asumisen ja työn tekemisen kulttuurin nopeat muutokset näkyvät toimitila- ja toimistorakentamisessa entistä muuntautumiskykyisempinä tiloina ja hybridikokonaisuuksissa eri asuin- ja palvelutilojen estottomana yhdistelmänä. Hybridirakentamisen hyödyt ulottuvat myös energiatehokkuuden puolelle. Toiminta on alueellisempaa, mikä mahdollistaa entistä toimivampia ekosysteemejä yritysten välille. Samalla esimerkiksi liiketilojen hukkaenergia voidaan käyttää samassa rakennuksessa sijaitsevien asuntojen lämmittämiseen.

Laptin erikoisosaamista ovat erilaiset kiinteistönkehitys- ja aluekehityshankkeet. Tarjoamme käyttöösi kattavan kokonaispalvelun, johon sisältyy hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa tarvittavat asiantuntijapalvelut. Suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä tulevaisuuden hybridikokonaisuudet.