Hoivakodit ja palveluasuminen

Toimiva ja turvallinen ympäristö on erityisen tärkeää jatkuvan hoivan tai tuen tarpeessa oleville ihmisille. Lapti on hoivakotien suunnittelussa ja rakentamisessa kokenut kumppani, jonka asiantuntemukseen luottaa niin yksityinen kuin julkinenkin sektori.

Laptin hoivakotikonsepti on vuosien saatossa hiottu toimivaksi ja kustannustehokkaaksi. Rakennus suunnitellaan joko alusta saakka yksilöllisesti tai muokataan se jo olemassa olevista suunnitelmista. Lopputuloksena on toimivat ja muuntojoustavat tilat, jolloin tilojen käyttötarkoitusta tai käyttäjäryhmää voidaan vaihtaa tarvittaessa vuosien kuluessa.

Laptin rakentamissa hoivakodeissa viihtyvät niin asukkaat, henkilökunta kuin vierailijatkin. Avarat ja valoisat yhteistilat antavat hyvät mahdollisuudet mukavaan ja virikkeelliseen toimintaan. Omissa huoneissa on viihtyisää oleskella ja pihapiiri tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ulkoiluun. Laptin mietitystä hoivakonseptista löytyy laadukas ja toimiva ratkaisu vanhus-, mielenterveys- ja kehitysvammakohteisiin. 

Yhdistämällä hoivakoti ja asunnot samaan rakennukseen, saadaan aikaan toisiaan rikastuttava palveluasumisen muoto. Palveluasuntojen suunnittelussa otetaan kuitenkin aina huomioon asukkaiden eri tarpeet ja kunkin asukasryhmän oma rauha.

Palveluasumisessa pihapiiri toimii eri sukupolvien yhteisenä asuinpaikkana, jossa viihtyisä yhteinen piha yhdistää talon erilaisia asukkaita. Tarpeiden muuttuessa ikääntynyt voi siirtyä samassa talossa tai pihassa toimivaan hoivakotiin ja läheinen, kuten puoliso, lapset tai vaikkapa sukulainen, voi asua omassa kodissaan ja jakaa yhteisen elinympäristön ikääntyneen omaisensa kanssa.