Nopeus

Päiväkodit valmistuvat nopeimmillaan jopa 6 kuukaudessa ja hoivakodit 8 kuukaudessa


Laptin maine luotettavana yhteistyökumppanina perustuu pitkään kokemukseen, kustannustehokkaaseen rakentamiseen ja kokonaisvastuun kantamiseen. Toiminnan perustana on aina vahva laatulupaus: tilat ovat toimivat ja avautuvat silloin kun on sovittu!

Kokonaisvastuu-mallilla nopea aloitus

Onpa kyse päiväkodista, hoivakodista, palvelutalosta tai terveydenhoitorakentamisesta, kokonaisvastuu-mallissa Lapti hoitaa myös suunnittelun, joten erillistä suunnittelijan kilpailutusta ja ohjausta ei tilaajan tarvitse huolehtia. Kokenut tiimimme voi muokata suunnitelmia jo toteutuneiden kohteiden pohjalta tai tehdä täysin uudet suunnitelmat asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Ennakkovalmisteluilla nopea rakennusprosessi

Erittäin pitkälle viety tuotannonohjaus, johon kuuluvat hyvä ennakkovalmistelu, rakenteiden esivalmistus ja rakentamisprosessissa minimoidut odotusajat. Näiden avulla rakentamisen laatu on korkea ja valmistuminen nopeaa.

Asukkaat pääsevät muuttamaan hoivakotiin nopeimmillaan jopa 8 kuukauden kulutta rakentamisen aloituksesta!

TAULUKKO