Hoiva- ja terveysrakentamisen kokonaispalvelu

100 procent lapti

 Lapti toteuttaa hoiva- ja terveysrakentamisen kokonaispalveluna asiakkaan haluamalla tavalla.

Kerro tarpeesi, me hoidamme rakennusprojektin siitä eteenpäin. Autamme tontin valinnassa, etsimme parhaat ratkaisut erityistarpeisiin, teemme maatyöt, rakennamme talon, varustelemme sen ja hoidamme vielä pihat käyttökuntoon. Luovutamme kaiken sovittuna päivänä. Näin syntyy edullisempaa hoivarakentamista - ja kaikki yhdellä sopimuksella. Tätä me kutsumme todelliseksi kokonaisvastuurakentamiseksi.

 

1.Tontin valinta

Tiedämme, mitä erityisvaatimuksia hoiva- ja terveysrakentamisessa tontille asetetaan. Voimme auttaa jo rakennusprojektin alkuvaiheessa valitsemaan vaihtoehdoista paras mahdollinen tontti rakentamista varten.

2. Omista tai vuokraa

Suunnittelemme ja rakennamme tilat kunkin asiakkaan erikoistarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Tilat voidaan omistaa tai vuokrata. Pyydä lisätietoa.

3. Suunnittelu

Suunnittelun lähtökohtana on aina asukkaiden viihtyisyys ja tilojen toimivuus. Suunnittelutiimi tekee tarvittavat muutokset malleihimme tai suunnittelee kohteen alusta lähtien niin muodon, tontille sijoittelun, värityksen kuin varustelunkin osalta toiveittesi mukaan. Suurin osa rakentamisen kuluista päätetään jo suunnitteluvaiheessa. Viemme arkkitehti suunnittelun kanssa rinnakkain rakenne ja lvis-suunnittelua. Näin voimme yhteen sovittaa suunnitelmat alusta asti. Näin saadaan aikaan nopeutta ja kustannussäästöjä rakentamisen aikana.

4. Yksilöllinen varustelu

Tiloihin tulee aina tilaajan tarvitsemat varusteet. Suunnitteluvaiheessa määritellään yhdessä sopiva varustetaso, jolloin kokonaisuus on aina halutunlainen – yhdellä sopimuksella.

5. Pihoja myöten valmiiksi

KVR- eli kokonaisvastuurakentamis- tai projektinjohtourakassa me Laptilla hoidamme myös viranomaisluvat ja rakennamme tilat valmiiksi varusteita, nurmikoita ja istutuksia myöten.