Ajattelemme huolella ympäristöämme

Ympäristöasioissa toimimme yhtiömme arvon mukaisesti vastuuntuntoisesti

Rakentamisen aikana syntyy jätettä runsaasti. Huolellisella suunnittelulla ja asianmukaisella jätteiden lajittelulla pyrimme vaikuttamaan työmailla syntyvien jätemäärien pienentämiseen ja materiaalien uusiokäytön lisääntymiseen.
Kaikilla Laptin työmailla lajitellemme syntyvät rakennusjätteet. Työmaalla syntyvästä puhtaasta puujätteestä osan kierrätämme ja käytämme uudelleen. Loppuosa puusta kuten myöskin polttoon soveltuvat muovit, paperi ja pahvi toimitetaan energiajätteeksi. Metallit ja niiden työstöstä syntynyt jäte kierrätetään. Maa-aines ja murskattu kiviaines käytetään maanparannusaineena. Ongelmajätteet keräämme erillisiin säilytysastioihin ja ne toimitetaan ongelmajätekäsittelyyn. 

Ohjeistamme myös rakennustyömaalla työskentelevät alihankkijamme lajittelemaan asianmukaisesti heidän työstään syntyvät rakennusjätteet.  

lapti ymparisto

lapti laatulupaus