Kontiolahden uusi päiväkoti nopeasti rakenteille

 98B2619 HLPfi2

Kontiolahden uuteen päiväkotiin on suunniteltu tiloja yhdelle alle 3-vuotiaiden ryhmälle, kahdelle 3-5-vuotiaiden ryhmälle, esiopetuksessa olevien lasten ryhmälle ja lisäksi taloon on tarkoitus sijoittaa avoimen varhaiskasvatuksentoimintoja. Tavoitteenamme on, että tiloja voi käyttää joustavasti erilaisiin toimintoihin, kertoo varhaiskasvatuksen päällikkö Tarja Tormulainen.

Kun suunnittelusta ja toteutuksesta on vastuu yhdellä toimijalla, säästetään ajan lisäksi yleensä myös rahaa. Turhan monimutkaiset ja monesti riskialttiit rakenteet karsiutuvat pois.

Tällaisella suunnittele ja toteuta -mallilla toteutetuissa päiväkodeissa olemme parissa kohteessa onnistuneet säästämään kunnan ja kaupungin rahoja lähes miljoona euroa, laadun kärsimättä. Tämä säästö tulee meidän kokemuksen kautta ja tarkkaan hiotuista yksityiskohdista rakentamisen eri vaiheissa, kertoo Laptin Palvelutilat-liiketoimintajohtaja Kirsi Nurmi.

Kontiolahden kunnan tekninen johtaja Antti Asikainen kertoo, että aiemmin kunta ei ole käyttänyt Kokonaisvastuu-kilpailutusmallia. Tässä hankkeessa Kokonaisvastuu-malli oli hyvä ratkaisu meidän kireän aikataulumme takia. Lapti voitti kilpailutuksen kokonaisedullisimmalla tarjouksellaan. Meille on tärkeää, että hinta-laatusuhde on kohdallaan.

Tarjouksissa käytettiin pisteytystä, jossa hinnan osuus oli puolet kokonaisuudesta. Sen lisäksi painoarvoa annettiin toiminnallisuudelle ja arkkitehtuurille kolmekymmentä prosenttia, rakennus- ja taloteknisille ratkaisuille viisitoista prosenttia ja aikataululle viisi prosenttia. Toiminnallisuuden ja arkkitehtuurin osuudessa tutkittiin mm. esteettömyyttä, turvallisuutta, ulkoalueiden toimivuutta, ryhmätiloja ja niiden monikäyttöisyyttä sekä ympäröivään rakennuskantaan istuvuutta. Rakennus- ja talotekniikan osalta tutkittiin energialuokkaa, sekä huoltoa ja kunnossapitoa.

Pyrimme saamaan mahdollisimman hyvän kokonaisuuden ja tässä mallissa suunnittelija joutuu todella miettimään, että mitä tilaaja haluaa. Yhteiseen lopputulokseen päästiin melko kivuttomasti, Asikainen sanoo.

Tila tukee oppimista

Hyvä päiväkoti syntyy monesta eri asiasta; lapsista, ammattitaitoisesta kasvatushenkilöstöstä, perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja isolta osin myös tilojen toimivuudesta.

Tilojen toimivuus vapauttaa henkilökunnan työaikaa lasten kanssa olemiseen, selventää päiväkodin johtaja Pirkko Turunen.

Uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaan hyvän oppimisympäristön pitää tarjota lapselle mahdollisuuksia leikkiin, liikkumiseen, taiteelliseen kokemiseen ja ilmaisuun.

- Tilojen on oltava muunneltavissa niin, että ne tukevat lapsen uteliaisuutta, tutkimisen halua ja oppimista, Turunen sanoo.

Materiaaleilta on toivottu erityisesti ääntä vaimentavia ominaisuuksia. Myös käytävätilat haluttiin minimoida tai tehdä niin leveiksi, että niitä voi käyttää leikkitilana. Ikkunoiden alareunat toivottiin lasten tasolle niin, että pienikin lapsi näkee ulos kiipeämättä. Monipuolinen käyttö on myös tärkeää, sillä varhaiskasvatuksen järjestämisen tarpeet vaihtelevat vuosittain. Myös pienryhmätoiminnan järjestäminen pitää ottaa suunnittelussa huomioon.Tikkurila uudistuu - Lapti rakentaa asuntoja uuteen kortteliin Prisman viereen

Lapti Unikkotie11 havainnekuva uudesta korttelista2
Lapti rakentaa Tikkuraitin varrelle noin 200 asuntoa 3-8-kerroksiseen asuin- ja liikerakennukseen Tikkurilan ydinkeskustaan Prisman viereiselle tontille.
> Lue lisää

Aallonportin asuinkorttelin rakentaminen käynnistyy Jyväskylässä

Lapti Jyvaskylan Aallonportti korttelikuva4
Lapti rakentaa Aallonportin asuinkorttelin Jyväskylän ydinkeskustan sisääntulon varrelle vaiheittain seitsemän kerrostaloa, joihin tulee yhteensä noin 250 asuntoa.
> Lue lisää

Lapti rakentaa neljä uutta leikkaussalia Oulun yliopistolliseen sairaalaan

inoroom press vaaka1
Lapti rakentaa Oulun yliopistolliseen sairaalaan neljä uutta leikkaussalia oheistiloineen yhteistyössä Inoroomin kanssa
> Lue lisää