Innostava koulutus antaa eväitä työhön

Henkilöstön kehittäminen ja dynaamisen yrityskulttuurin ylläpitäminen on laptilaisille tärkeää. Tästä syystä Laptilla on tämän vuoden alusta startannut uusi LaptiWay-koulutusohjelma, jolla pyritään parantamaan henkilökohtaisia esimiestaitoja entisestään. Ohjelman organisaattorina toimii pitkän linjan yritysvalmentaja Hannele Martti, jolla on jo aiempi tuntuma Laptin esimieskunnan kehittämiseen ja siksi hän otti haasteen vastaan mielellään. Martti toimii LaptiWayssä myös osittain kouluttajana, mutta valmennus sisältää myös monia ulkopuolisia kouluttajia yritysesimerkkeineen.

- On kiinnostavaa olla näin nopeassa kehityskaaressa olevan yrityksen koulutuksissa mukana. Martti kertoo, että Laptin henkilöstöjohtaja Matti Niemelän kanssa yhteistyössä räätälöitiin kaksi valmennusohjelmaa; valmentava esimies ja strateginen esimies. Yksi koulutuskokonaisuus käsittää neljä lähipäivää välitehtävineen. Valmentava esimies -ohjelma on tarkoitettu uusille, lyhempään Laptin palveluksessa olleille esimiehille. Strateginen esimies -ohjelma on jatkoa tälle ja siihen voivat osallistua jo kokeneemmat Laptin esimiehet.

- Tavoitteena meillä on, että jokainen osallistuja toisi myös oman osaamisensa näkyville koulutuksen aikana. Jokaista rohkaistaan vaikuttamaan siihen, millaiseksi Laptin yrityskulttuuri kehittyy. Se tekee organisaatiosta dynaamisen, Martti kertoo.

Tiimi toimii yhteiseksi hyväksi

Puoli vuotta Laptin palveluksessa toiminut rakennuttajapäällikkö Erno Ruotsalainen Kuopiosta osallistui Oulussa pidettyyn toiseen lähipäivään innolla.

- Esimiestehtävät ovat uuden toimenkuvani myötä minulle melko uusia ja on hyvä saada heti alkuun eväitä tehtävään tutustumalla Laptin yrityskulttuuriin ja yhteisiin toimintatapoihin. On mukavaa myös verkostoitua Laptin tekijöihin ympäri Suomea.

Ruotsalainen pitää koulutusten järjestämistä tärkeänä. Myös keskusteleva ilmapiiri on hänen mieleensä. Jatkokoulutuskin kiinnostaa, kunhan se on  ajankohtaista.

- Tässä lähdetään askel kerrallaan rakentamaan käytäntöjä. Ensimmäisenä tämä on näkynyt omassa työssäni ajankäytön suunnittelussa. Olemme ositelleet tehtäviä yhdessä ja hakeneet niissä niitä kehittämisen paikkoja.

Ruotsalainen uskoo, että koulutuksen anti polveutuu myös hänen omille alaisilleen ja hekin pääsevät osaltaan vaikuttamaan.

- Meillä ei ole puhdasta esimies-alainenasetelmaa, vaan olemme tiimi, joka tekee yhteisen tavoitteen eteen työtä. En näe tarpeelliseksi rakentaa turhia raja-aitoja välillemme.

Laptissa Ruotsalaisen yllätti positiivisesti hyvä yhteishenki, joka näkyy sekä omassa työssä että koulutuspäivissä.

- Täällä on tekemisen meininki ja välittämisen kulttuuri vahvasti esillä. 

Vaikuttaminen innostaa 

Koulutuksilla paitsi kehitetään henkilökohtaisia esimiestaitoja, myös innostetaan kehittämään omaa työtä ja organisaation toimintaa.

Martti tietää, että jatkuva kehittäminen, jossa yrityskulttuuri on keskiössä, näkyy ulospäin hyvänä tuloksena ja antoisana asiakaskokemuksena.

- Yhteistyö on voima, jota vahvistetaan. Samoin pyritään vahvistamaan työn merkityksellisyyden kokemusta, jolla vaikutetaan suoraan siihen, miten ihmiset voivat. Vaalitaan sitä yrityskulttuurin piirrettä, että esimies tai hänen johdettavansa kokee voivansa vaikuttaa ja tuntee, että on osallisena kehittämisessä,
mikä lisää innostuneisuutta.

Laptin ajatus on, että jokaisessa työntekijässä on voimaa, jolloin myös yrityksessä on voimaa. Yritys elää koko ajan ympäristössä, jossa asiat muuttuvat ja siksi johtajienkin täytyy elää ja kasvaa tässä muutoksessa. Hyvä joukkue, joka menestyy, ruokkii menestymistä ja innostunut joukkue ruokkii innostuneisuutta. Innostava koulutus antaa eväitä työhön.

 

Lapti Uutiset 1 Erno2
Erno Ruotsalainen on toiminut puoli vuotta Laptin rakennuttajapäällikkönä. LaptiWay-koulutusten valmentaja Hannele Martti tietää, että johtamiseen kasvetaan ajan myötä. Hyvä koulutus tekee prosessin kuitenkin aina helpommaksi.Tikkurila uudistuu - Lapti rakentaa asuntoja uuteen kortteliin Prisman viereen

Lapti Unikkotie11 havainnekuva uudesta korttelista2
Lapti rakentaa Tikkuraitin varrelle noin 200 asuntoa 3-8-kerroksiseen asuin- ja liikerakennukseen Tikkurilan ydinkeskustaan Prisman viereiselle tontille.
> Lue lisää

Aallonportin asuinkorttelin rakentaminen käynnistyy Jyväskylässä

Lapti Jyvaskylan Aallonportti korttelikuva4
Lapti rakentaa Aallonportin asuinkorttelin Jyväskylän ydinkeskustan sisääntulon varrelle vaiheittain seitsemän kerrostaloa, joihin tulee yhteensä noin 250 asuntoa.
> Lue lisää

Lapti rakentaa neljä uutta leikkaussalia Oulun yliopistolliseen sairaalaan

inoroom press vaaka1
Lapti rakentaa Oulun yliopistolliseen sairaalaan neljä uutta leikkaussalia oheistiloineen yhteistyössä Inoroomin kanssa
> Lue lisää